fbpx

Защо сме по-бързи на качване в слабо време с провиснал форщаг?

Публикувано на 19/02/2019

Как провисването на форщага рефлектира върху всичко от скорост до ъгъл?

Лодки с отпуснат форщаг често качват повече и поддържат по-добре скоростта си в слаб вятър. One Design експертът Tim Healy описва ползите и рисковете.

Много ветроходни класове ограничават броя на стакселите, които могат да бъдат на борда, а някои класове позволяват дори само един стаксел. Тези ограничения са предизвикателство за състезаелите, които искат максимална скорост в слабо време. Един от основните начини да дадете мощ на стаксела е да отпуснете форщага.

Провисването на форщага е разстоянието от средата му, когато е напълно опънат и прав до средата му в реални условия на плаване. Най-добрия начин да дадете приблизиелна оценка е, когато плавате “на качване”, да погледнете форщага отпред и да обърнете внимание колко е провиснала средата му спрямо мачтата.

Когато форщага се отпуска, той го прави не само подветрено, но и назад, което приближава предна и задна шкатоина, като реално придава дълбочина на стаксела.

Как да увеличим провисването на форщага?

Основните контроли за настройка на форщага са натягането на вантите, ахтерщага или бакщазите, в някои класове натягането на грот шкота и също понякога, където е позволено дължината на самия форщаг.

Логично е да смятате, че дължината на форщага е първия контрол, но това важи само за лодки с мачти със степс върху кила като Farr 40, Etchells и много други, които ограничават движението на мачтата върху степса и партнерса. На тези лодки удължаването на форщага като отпускаме талрепа или добавяме допълнителни шегели е ефективен начин за увеличаване на провисването. В някои класове като J/24, има ограничение в максималната дължина на форщага, което ограничава настройките. В почти всички случаи има добри причини да не прекаляваме с удължаването на форщага, включително и негативно влияние върху грота.

В слабо време първата настройка за контрол на провисването на форщага на лодки със степс върху кила или на палубата е натягането на вантите. По-натегнатите ванти дърпат мачтата назад, ако вантпутенсите са зад мачтата. Ако долните диагонални ванти са още по-назад (от топовите), те ще имат най-голям ефект, а на лодки с краспици под ъгъл назад спрямо мачтата, най-голям ефект ще имат топовите ванти.

Другия начин за отпускане на щага е минимум натягане на грот шкота. Ако мачтата е твърда, натягането на грот шкота бързо ще натегне форщага и ще намали провисването.

В идеалния случай в слабо и поривисто време, когато отпуснете грот шкота в “дупка”, ще видите форщага да провисва подветрено, давайки мощност на стаксела. Ако не получите този резултат при отпускане на грот шкота, на J/70 например, вантите Ви са прекалено натегнати.

Още един начин да разберете дали сте натегнали вантите подходящо е да погледнете мачтата отзад, докато сте на качване. Ако виждате малко провисване подветрено в средата на мачтата, това е добър знак, че сте настроили вантите правилно.

Отпускането на рига не е единствения начин да увеличите провисването на форщага. На Lightning можете да добавите блок зад мачтата върху палубата (рубката). На Thistle можете да сложите клинове под мачтата. На Snipe можете да издърпате (заклините) мачтата напред в партнерса. На J/24 можете да преместите мачтата в степса назад. А на Etchells можете да направите едно или всяко от изброените.

Когато отпуснете форщага, най-голямата дълбочина в стаксела се премества напред. За да компенсирате това и да държите торбата на платното по-назад, отпуснете фала, което ще Ви даде допълнителна мощност. Ако увеличите провисването на форщага, но оставите фала много натегнат, се получава голяма чупка в предната част на платното и твърде дълбок вход и няма да постигнете желания ефект. Трябва да виждате хоризонтални гънки в предната част на платното.

Какъв е ефекта от провисването на форщага върху формата на платното?

Когато увеличим провисването на форщага, платното става по-дълбоко и мощно. Ако на лодката не и достига мощ, това може да изиграе решаваща роля, когато става въпрос за набиране на скорост, особено при къса вълна.

Другия важен ефект е “завъртането” на платното в средата и промяната на ъгъла му на атака. Средата на предната шкаторина се премества подветрено и назад. В същото време средата на задна шкаторина се премества леко навътре към ДП, подобно на ползването на наветрения шкот, което увеличава възможността Ви да качвате.

Когато лодката има прекалено много мощ в платната, провисването на щага може да се превърне в пречка, което е и причината повечето тунинг гайдове да препоръчват повече натягане на рига с увеличаване на вятъра.

Какъв е ефекта от прекаленото провисване на форщага?

Възможно е да прекалите с всяко полезно нещо. С твърде много провисване на форщага, задната шкаторина се затваря твърде много и става твърде чувствителна на настройка с шкота. Еднакво проблемен е входа на платното, който става прекалено краен – когато паднете, за да наберете скорост, трябва да отпуснете шкота твърде много.

Друг проблем е, че ъгъла на атака на платното се различава прекалено много във височина. Също може да наблюдавате и чупка в предната част на джиба, без значение от натягането на фала, а платното става твърде плоско в средната част, без да генерира значителна мощност.

Слабо време и плоско море

Нека видим как казаното до тук работи в две слаби времена, като започнем с плоско море. Тук е важно да дадем мощност на платната и провисването на форщага е най-лесния и директен метод да направим джиба по-пълен.

Това предполага, че средата на предна шкаторина има по-добър ъгъл на атака спрямо вятъра и заради това и заради завъртането на задна шкаторина навътре, ще можете да качвате малко по-добре без платното да загръща или да губите обтичане в предната част на джиба.

Когато сте направили тази настройка правилно, е изключително важно внимателно да следите индикаторите на задна шкаторина да се развяват 90 до 100 процента от времето, за да сте сигурни, че потока на вятъра остава по джиба. Като знаете това Ви препоръчваме да тествате максималното тримиране като от време на време натягате шкота, докато видите индикаторите да падат леко. Тогава отпуснете леко, докато ги видите да се развяват напълно. Това е на практика диапазона на натягане на шкота, който на някои лодки може да е много малко – 2 или 3 сантиметра.

Важно е да сте овладяли натягането на рига в тези условия и да намерите тези настройки, които пасват на Вашя стил на каране. В допълнение уверете се, че имате поне малко провисване на мачтата при краспиците, което е сигнал, че мачтата е совобдна да се огъва напред и подветрено. Огъването напред прави грота по-плосък и позволява повече натягане със шкота без да се разваля потока в задната шкаторина, което от своя страна помага за качването.

Слабо време и къса вълна

Когато добавим къса вълна към слабия вятър, отпуснатия риг е препоръчителен, но може да забележите, че той започва да “помпи” твърде много, особено при по-голяма вълна. Това е нормално, но за да стабилизрате поне временно рига за група по-големи вълни, натегнете ахтерщага. Това ще намали помпенето на рига и форщага и ще запази формата на платната постоянна през вълните. Когато свършат късите вълни, можете да отпуснете ахтерщага, за да направите форщага по-провиснал.

На лодки, които имат бербери или ползват наветрения шкот на джиба, за да подобрят качването, трябва да бъдете внимателни да не прекалите. Задната шкаторина на джиба може да се затвори твърде много, което е супер бавно при вълни.

Окуражаваме Ви да експериментирате, не само с провисването на форщага, но и с техниката на натягане на шкота. Водете си бележки, кое работи и кое не и бързо ще усвоите изкуството на провисването на форщага.

Всички новини