fbpx

Гърция

Nautitech 46 Fly, 2018

Катамаран "Веселина"

Преглед на модела

 • 8+2
 • 4
 • 13.79 m m.
 • От 07/25/2020

  До 08/15/2020

  10,400.00 € /week

 • От 06/13/2020

  До 07/25/2020

  8,740.00 € /week

 • От 08/15/2020

  До 09/19/2020

  8,740.00 € /week

 • От 04/25/2020

  До 06/13/2020

  7,730.00 € /week

 • От 09/19/2020

  До 10/10/2020

  7,400.00 € /week

 • От 01/04/2020

  До 04/25/2020

  5,820.00 € /week

 • От 10/10/2020

  До 12/26/2020

  5,820.00 € /week

Гърция

Cat Salina 48, 2008

Катамаран "Melina"

Преглед на модела

 • 14,30 m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  9,300.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  7,600.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  7,600.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  5,700.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  5,700.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  4,700.00 € /week

Гърция

Cat Lagoon 450, 2018

Катамаран "Violetta"

Преглед на модела

 • 13.96 m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  10,000.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  8,500.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  8,500.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  7,400.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  7,400.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  5,600.00 € /week

Гърция

Cat Lagoon 450, 2016

Катаматан "Odysseas"

Преглед на модела

 • 13,96 m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  10,000.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  8,500.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  8,500.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  7,400.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  7,400.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  5,600.00 € /week

Гърция

Cat Lagoon 450, 2016

Катамаран "Artemis"

Преглед на модела

 • 13.96 m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  10,000.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  8,500.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  8,500.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  7,400.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  7,400.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  5,600.00 € /week

Гърция

Lagoon 400 S2, 2017

Катамаран "Penelope"

Преглед на модела

 • m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  7,000.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  5,600.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  5,600.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  5,100.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  5,100.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  4,200.00 € /week

Гърция

Cat Lagoon 380, 2014

Катамаран "Вая Кон Диос"

Преглед на модела

 • 11,55 m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  5,450.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  4,500.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  4,500.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  3,900.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  3,900.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  3,000.00 € /week

Гърция

Cat Lagoon 380, 2009

Катамаран "Matilda"

Преглед на модела

 • 11.55m m.
 • От 07/29/2018

  До 08/19/2018

  5,150.00 € /week

 • От 06/17/2018

  До 07/29/2018

  4,200.00 € /week

 • От 08/19/2018

  До 09/23/2018

  4,200.00 € /week

 • От 05/05/2018

  До 06/17/2018

  3,600.00 € /week

 • От 09/23/2018

  До 10/14/2018

  3,600.00 € /week

 • От 10/14/2018

  До 12/31/2018

  2,700.00 € /week